Program klasik

  • PROGRAM KLASIK (Namenjen je vsem, ki si želijo opravljati izpite v javni glasbeni šoli in pridobiti spričevalo)
  • 128 €
    • Individualne ure inštrumenta
  • Skupinske ure nauka o glasbi in orkestra
  • Program je dodeljen s strani ministrstva in ni odstopanja
  • Izposoja inštrumenta 18 €
  • Vpis v program Klasik je možen le v začetku leta

OPIS PROGRAMA KLASIK

Namenjen je tistim, ki bi radi ob koncu šolskega leta opravljali izpite iz inštrumenta in nauka o glasbi v javni glasbeni šoli ter tako pridobili spričevalo. Program določi pristojno ministrstvo, zato odstopanja in prilagajanja niso možna. Učenec obišče eno individualno uro inštrumenta na teden (45 minut) in eno skupinsko uro nauka o glasbi . V šolskem letu učenec obišče 36 individualnih in 36 skupinskih ur. Poleg tega se lahko učenec programa klasik brezplačno pridruži orkestru ali komorni skupini. Program Klasik traja 6 – 8 let (odvisno od posameznika). Stroške prijave na izpit, morebitne korepeticije in dodatne ure krije učenec (oziroma plačnik) sam.