Program Muzikant

  • PROGRAM MUZIKANT (Program Muzikant nima starostnih omejitev)
  • 56 €
  • Hobi program
  • Učenec obiskuje skupinske ure inštrumenta (2 – 4 učenci v skupini)
  • Nauk o glasbi se obravnava hkrati na uri inštrumenta
  • Tedensko se lahko obiskuje še orkester, tolkaliste, vokalno skupino, ansambel ali band, pevsko-plesno skupino… za doplačilo 18€/mesec
  • Izposoja inštrumenta v kolikor je na voljo 15 €/mesec
  • Vpis v program Muzikant je možen skozi vse leto

OPIS PROGRAMA MUZIKANT

Program muzikant je manj zahteven, hobi program, ki je primeren za vsakega začetnika, predvsem pa za tiste, ki bi se radi naučili glasbenih osnov, popularnih ritmov in melodij in se na uri tudi družili z vrstniki. V skupini so učenci podobne starosti in predznanja, snov se obravnava skupinsko, kar marsikomu pomeni dodatno motivacijo za vajo. V kolikor učenec tekom šolanja ugotovi, da bi želel svoje znanje hitreje izpopolnjevati in se naučiti