Program Standard

  • PROGRAM STANDARD (Program Standard nima starostnih omejitev)
  • 98 €
  • Učenec obiskuje ndividualne ure inštrumenta
  • Program je prilagojen posamezniku
  • Nauk o glasbi se obravnava hkrati na uri inštrumenta
  • 36 individualnih obiskov po 45min
  • Izposoja inštrumenta v kolikor je na voljo 18 €/mesec
  • Poleg individualnega pouka možen obisk skupin
  • Vpis v program Standard je možen skozi vse leto

OPIS PROGRAMA STANDARD

Ta program nima starostne omejitve. Gre za napreden program, saj se poleg klasičnih vaj obravnava tudi sodobna popularna glasba glede na zmožnosti in želje učenca. Učenec obišče eno individualno uro inštrumenta ali petja (45 minut), nauk o glasbi pa se obravnava hkrati na tej uri. V šolskem letu opravi 36 individualnih šolskih ur pouka. Individualni pouk je prilagojen posameznikom, ki so lahko popolni začetniki, ali pa že imajo določeno predznanje. Začetki so podobni kot v klasičnih glasbenih šolah (osnove), medtem ko se v višjih razredih učenec lahko opredeli za zvrst glasbe, s katero želi nadaljevati (klasično, rock, pop, narodnozabavno). Nižja stopnja traja 6 let (včasih lahko tudi nekoliko manj ali več, kar je odvisno od posameznika – starosti, lastnega truda in vaje). Raven znanja, ki jo posameznik v tem času doseže, izpolnjuje pogoje vzgojiteljskih in pedagoških poklicev. Po končani nižji stopnji učenec lahko nadaljuje šolanje v Pop akademiji Lipičnik. Učenec znanje nadgradi in utrdi, sposoben je izvesti lastno produkcijo, lahko pa se tudi odloči za nadaljevanje študija, predvsem na konservatorijih v tujini (Avstriji). Nauk o glasbi je na voljo za doplačilo 20 €.