Aktualne novice iz GŠ Lipičnik

10. januar, 2016

PROGRAMI GŠ LIPIČNIK

PRIPRAVNICA
Namenjena je predšolskim otrokom in prvošolčkom. Otroci se spoznajo z osnovnimi glasbenimi elementi, razvijajo posluh, spoznajo različne skupine glasbil, pojejo in ustvarjajo, tisti bolj nadarjeni pa se lahko tudi naučijo zaigrati kakšno pesmico (na klaviature ali blok flavto). Pouk poteka skupinsko, in sicer 4-6 otrok, traja pa 45 min enkrat tedensko. V šolskem letu učenci opravijo 36 šolskih ur.

PROGRAM STANDARD

Starost tu ni omejena. Učenec obišče eno individualno uro inštrumenta (30 min) in eno skupinsko uro nauka o glasbi (45 min) tedensko. V šolskem letu opravi tako 37 individualnih in 36 skupinskih ur pouka. Individualen pouk je prilagojen posameznikom, ki so lahko popolni začetniki ali pa imajo že določeno predznanje. Začetki so podobni kot v klasičnih glasbenih šolah (osnove) v višjih razredih pa se učenec lahko opredeli, s katero zvrstjo glasbe bi nadaljeval (klasično, rock, pop, narodno-zabavno).

PROGRAM PROFI

Program profi je nadgradnja programa standard, saj učenec poleg obeh ur (individualne ure inštrumenta ter skupinske ure nauka o glasbi) obiskuje tedensko še komorno skupino (ansambel oziroma band), ki jo sestavlja 4-6 učencev iz različnih oddelkov. Tudi teh obiskov je v letu 36. Učenci tu spoznajo vlogo svojega inštrumenta v skupini, naučijo se skupinskega igranja in še nadgrajujejo svoje znanje pridobljeno na individualnih urah. Vsaka skupina ima tudi možnost snemanja skladbe v šolskem glasbenem studiu.

PROGRAM KLASIK

Namenjen je tistim, ki bi radi konec šolskega leta opravljali izpite iz inštrumenta in nauka o glasbi v javni glasbeni šoli in si tako pridobili spričevalo. Program je določen s strani ministrstva in tu odstopanja in prilagajanja niso možna. Učenec obišče eno individualno uro inštrumenta na teden (45 min) in eno skupinsko uro nauka o glasbi (prav tako 45 min). V šolskem letu učenec obišče 36 individualnih in 36 skupinskih ur. Stroške prijave na izpit, morebitne korepeticije in dodatne ure krije učenec (oziroma plačnik) sam.

KOMORNA PEVSKA SKUPINA

Je skupina, ki združuje vse pevke in pevce, sedanje in bivše učence in učitelje Glasbene šole Lipičnik iz vseh enot. Skupina poteka enkrat tedensko, in sicer vsak petek od 18.30 – 19.15 ure v prostorih Glasbene šole Lipičnik v Novem mestu in jo vodijo mentorice Glasbene šole Lipičnik. Pred nastopi se vaje ustrezno podaljšajo. Na nastope in studijska snemanja skupino pripravlja Jani Lipičnik, ki tudi pripravlja aranžmaje za skladbe, ki jih skupina prepeva. Skupina je brezplačna.

PREBERITE VSE O PROGRAMIH

Ostale novice