Program skupine

  • PROGRAM SKUPINE (Program nima starostnih omejitev)
  • 28 €
  • Pevsko-plesna skupina
  • Nauk o glasbi
  • Band, komorne skupine …
  • 34 obiskov
  • Izposoja inštrumenta v kolikor je na voljo 18 €/mesec
  • Vpis v program Skupine je možen skozi vse leto

OPIS PROGRAMA SKUPINE

Program Skupine je namenjen vsem generacijam. Kdor si želi igrati, peti ali plesati v skupini, zasedbi, komorni sestavi ipd., je izbor programa Skupine Glasbene šole Lipičnik prava rešitev. Pouk poteka enkrat tedensko in traja po 45 minut. V šolskem letu učenci opravijo 34 šolskih ur. Minimalno število učencev na skupino je 5. Znesek se vsak mesec plača prek položnice.