Šolski koledar

ŠOLSKI KOLEDAR ZA TEKOČE ŠOLSKO LETO:

Šolsko leto se začne z dnevi odprtih vrat in razdelitvijo urnikov, in sicer
1. 9. 2017 v Novem mestu (med 15. in 17. uro) ter
2. 9. 2017 v Grosuplju in Metliki (med 9. in 11. uro).

Pouk se začne v ponedeljek 4. 9. 2017. Šolsko leto se zaključi 24. 6. 2018.

Šolske počitnice in dela prosti dnevi:
– jesenske počitnice: 30. 10. – 3. 11. 2017
– novoletne počitnice: 25. 12. – 2. 1. 2017
– 8. 2. 2018 (četrtek): PREŠERNOV DAN
– zimske počitnice: 19. – 23. 2. 2018 (Grosuplje) in 26. 2. – 2. 3. 2018 (Novo mesto, Metlika)
– 2. 4. 2018: VELIKONOČNI PONEDELJEK
– prvomajske počitnice: 27. 4. – 2. 5. 2018
– letne počitnice: od konca pouka do 31. 8. 2018

Pouka prosti dnevi so:
– z zakonom določeni državni prazniki in drugi dela prosti dnevi;
– šolske počitnice in nedelje;
– en dan, določen z letnim delovnim načrtom šole;
– dan šole;
– sobote, razen če ni z letnim delovnim načrtom šole določeno drugače.

Konference učiteljskega zbora:
26. avgust 2017 – začetna konferenca (razdelitev urnikov teorije in komornih skupin)
13. januar 2018 – I. ocenjevalna konferenca in silvestrovanje
16. junij 2018 – II., zaključna ocenjevalna konferenca in piknik
Delovni teden traja od ponedeljka do petka v popoldanskem času, vendar bo pouk po potrebi organiziran tudi ob sobotah dopoldan.

Izpitni roki
Letni izpit opravljajo učenci praviloma ob koncu šolskega leta od prvega razreda naprej. Za prehod na višjo stopnjo izobraževanja mora učenec pridobiti pozitivno oceno in pozitivno mnenje izpitne komisije. Izpiti potekajo od 14. do vključno 20. 6. 2018.

NAČINI PREVERJANJA ZNANJA

V glasbeni pripravnici se znanje učencev ne ocenjuje. Spremlja pa se razvoj glasbenih sposobnosti otroka glede na cilje, določene s programom. Ob zaključku pripravnice dobijo otroci priznanje. V programih STANDARD, STAGE in KLASIK se znanje učencev med šolskim letom ocenjuje s številčnimi ocenami na individualnih in skupinskih urah, nastopih in seminarjih. Ob zaključku leta učenci opravljajo interni izpit, ocene pa se vpišejo v kontrolno knjižico.

Trajanje ocenjevalnih obdobij
Ocenjevalni obdobji sta dve, in sicer:
I. ocenjevalno obdobje od 1. 9. 2017 do 31. 1. 2018,
II. ocenjevalno obdobje od 1. 2. do 24. 6. 2018.

Z nadaljnjo uporabo spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij..

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close