Danica Župec

Rodila se je leta 1981 v Novem mestu, kjer je po končani osnovni šoli obiskovala tudi gimnazijo. Leta 2005 je diplomirala na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, smer politologija, ter leta 2007 opravila magisterij na Evropski pravni fakulteti, smer pravo. Po končanem šolanju je bila najprej aktivna na področju trženja, od leta 2015 pa je kot administratorka zaposlena v Glasbeni šoli Lipičnik. Tempo življenja ji ne dopušča prav dosti prostega časa, a ob redkih priložnostih se rada odpravi na sprehod, izlet, preprosto poležava s knjigo v roki ali si ogleda lep družinski film. S svojo družino živi v Žužemberku.