Katja Lipičnik

Katja Lipičnik je vodja programa in koordinatorka dogodkov v Glasbeni šoli Lipičnik. Je univerzitetna diplomirana sociologinja, hkrati pa glasbenica – pianistka, kitaristka in pevka –, ki ima za seboj vrsto glasbenih nastopov (med drugim nekdanja članica APZ Tone Tomšič v Ljubljani, nekdanja članica ansambla Mladi odmev, trenutno pa članica Ma3nas banda). V Glasbeni šoli Lipičnik poskrbi tudi za druga raznovrstna dela, kot so vpisi novih učencev, komunikacija s starši in zunanjimi sodelavci, priprava internih in zaključnih nastopov, hkrati pa svoje glasbeno znanje prenaša na učence glasbene šole.