Martin Težak

Martin Težak je absolutni svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko. Od leta 2013 tesno sodeluje z GŠ Lipičnik, kjer vodi oddelek diatonične harmonike pod svojim okriljem. Skupaj z GŠ Lipičnik vsem harmonikarjem omogoča visoko podporo pri izobraževanju iz igranja na ta priljubljen inštrument, poleg tega imajo učenci oddelka možnost biti vodeni na glasbeni poti, naj si bo v ansamblu, skupini, na tekmovalni ali koncertni poti. Oddelek diatonične harmonike omogoča ne le praktični, ampak tudi teoretični del izobraževanja (nauk o glasbi), harmonikarji pa lahko sodelujejo tudi v pevskem zboru. V harmonikarskem orkestru šole lahko sodeluje od 15 do 50 harmonikarjev. Martin Težak je idejni snovatelj harmonikarskih iger (ACCORDION GAMES), združenega svetovnega prvenstva harmonikarjev, ki se je pričelo graditi in odvijati. Projektu se pridružujejo organizatorji iz različnih koncev sveta, a pot do visoko zastavljenih ciljev zavoda, ki vodi krovno organizacijo prvenstva, je še dolga. Več si lahko preberete na spletni strani www.accordion-games.com. Znan je tudi kot avtor tablaturnih zapisov Symphony za diatonično harmoniko, ki so namenjeni učenju harmonike na daljavo.