Vpis v glasbeno šolo Lipičnik

VPIS V GLASBENO ŠOLO LIPIČNIK

Vpis v glasbeno šolo je mogoč skozi vse leto. Vpiše se lahko vsakdo, ne glede na starost in glasbeno predznanje.

Kako se vpišete?

Izpolnjen in podpisan vpisni list pošljite po pošti na naslov: Glasbena šola Lipičnik, Gaj 4, 8351 Straža. Oglasite se lahko tudi osebno na eni izmed naših lokacij v popoldanskem času. Prosimo, da nas v tem primeru predhodno kontaktirate.

PRENOS PRIJAVNICE (PDF);  PRIJAVNICA 2023-2024


UGODNOSTI

Glasbena šola Lipičnik omogoča svojim učencem razne ugodnosti, na primer popuste na vpisanega drugega oziroma vsakega nadaljnjega učenca iz iste družine, možnost najema inštrumenta, svetovanje ob nakupu glasbil in ostale glasbene opreme, ugodne možnosti studijskega snemanja v glasbenem studiu Lipičnik, vključevanje v komorne skupine …

URADNE URE IN INFORMACIJE

Po telefonu, 051 629 555 (ponedeljek, sreda in petek med 13. in 15. uro).


PRVI VPIS IN VPISI UČENCEV V NADALJEVANJE

Prvi vpis in vpisi v nadaljevanje:
vsako leto v novo šolsko leto.

Vpis učencev v nadaljevanje:
do 15. julija

Vpis novih učencev
Prijave za tekoče šolsko leto sprejemamo do začetka septembra; skladno s prostimi mesti lahko šola sprejme učenca tudi med šolskim letom.

Kdo se lahko vpiše?
Vpiše se lahko vsakdo, ne glede na predznanje, starost in sposobnosti. Sprejemnega preizkusa glasbene nadarjenosti ni, ker damo priložnost vsakemu, tudi tistim, ki so morda malo manj nadarjeni. Posluh in ritem se z ustreznim delom lahko razvijeta, pomembni sta volja in vztrajnost.

Vpisni list
Vpisni list se lahko dvigne osebno pri vodji programa ali na uradni spletni strani Glasbene šole Lipičnik.

Vpisnina
Vpisnina za šolsko leto znaša 30€ in se plača ob vpisu.


PREDČASNI IZPIS

Učenec se lahko izpiše iz glasbene šole pred zaključkom šolskega leta, če ugotovi, da iz določenih razlogov pouka ne more več obiskovati. V tem primeru odda do 20. dne v mesecu pisno izjavo (po navadni ali elektronski pošti), ki stopi v veljavo z začetkom naslednjega meseca. V izjavi morajo biti navedeni podatki o učencu/plačniku in kratka obrazložitev razloga za izpis. Za šolsko leto 2023/2024 znaša izpisnina v primeru predčasnega izpisa 30 €.

Vabljeni v Glasbeno šolo Lipičnik!